Moi drodzy.

Od lipca rusza najnowszy program rządowy wsparcia kredytobiorców – Bezpieczny Kredyt 2%. Prezydent właśnie podpisał ustawę – więc to, o czym rozmawialiśmy przez ostatnie miesiące, wreszcie jest pewne. Po Rodzinie na Swoim i Mieszkaniu dla Młodych, jest to trzeci program, który ma ułatwić zakup pierwszego mieszkania, dzięki preferencyjnym warunkom kredytowym. W tym poście chciałbym wyjaśnić kilka wątpliwości związanych z programem, przeanalizować jego cechy i wskazać kto może z niego skorzystać.

Na początek wyjaśnienie na czym polega Bezpieczny Kredyt 2%. Po pierwsze należy wyjaśnić, że kredyt nie będzie oprocentowany na 2%. Oprocentowanie będzie preferencyjne i zależne od aktualnej oferty banku (obecnie przewiduję, że przez pierwsze 5 lat będzie wynosić ok 2,7% – 2,8% w skali roku). Kredyt będzie na oprocentowaniu stałym przez 10 lat, w dwóch pięcioletnich okresach (oprocentowanie w każdym 5-leciu może się różnić). Rata będzie malejąca, czyli o stałej kwocie spłaty kapitału i malejących odsetkach, więc będzie co miesiąc coraz niższa.

O kredyt z dopłatami będą mogli starać się:

·       Single

·       Małżeństwa

·       Pary w związku nieformalnym, wychowujące przynajmniej jedno wspólne dziecko

Podstawowym warunkiem jest, że o Bezpieczny Kredyt można wnioskować, gdy najmłodszy z kredytobiorców nie ukończył 45 lat. Drugim podstawowym warunkiem jest nieposiadanie wcześniej innej nieruchomości, ale od tej zasady jest kilka wyjątków:

Wyjątek 1. – w przypadku, gdy o kredyt chce wnioskować 1 z małżonków posiadających rozdzielność majątkową, a 2 w przeszłości posiadał mieszkanie lub dom. Uzyskanie kredytu będzie możliwe, jeśli to mieszkanie zostało sprzedane przed zawarciem małżeństwa.

Wyjątek 2. – gdy mamy parę w związku nieformalnym, posiadającą wspólne dziecko, prowadzą wspólnie gospodarstwo domowe, ale o kredyt chce wnioskować tylko jedno z nich, a drugie w przeszłości posiadało dom lub mieszkanie. Uzyskanie kredytu będzie możliwe, jeśli ta nieruchomość została sprzedana przed urodzeniem się dziecka.

Wyjątek 3.  – kredytobiorca i osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego mogli odziedziczyć do 50% udziałów w jednej nieruchomości. Otrzymają jednak kredyt, tylko jeśli nie zamieszkują w tej nieruchomości od co najmniej 12 miesięcy. Kredyt nie może jednak zostać przeznaczony na wykup udziałów, lecz na zakup jakiegoś innego mieszkania.

Wyjątek 4. – kredytobiorca i osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego posiadają lub posiadały jeden dom lub mieszkanie, które zostało wyłączone z użytkowania na podstawie decyzji organu nadzoru budowlanego.

Wyjątek 5. – kredytobiorca lub osoba prowadząca z nim wspólnie gospodarstwo domowe posiadał prawo własności nie więcej niż jednego lokalu mieszkalnego albo domu.

Kolejnym bardzo ważnym wątkiem przy tym kredycie jest maksymalna wartość nieruchomości i maksymalna kwota kredytu. W odróżnieniu od poprzednich programów RnS i MDM, w Bezpiecznym Kredycie nie ma limitu ceny za metr kwadratowy kupowanego mieszkania lub domu. To, co nas ogranicza, to przede wszystkim najwyższy wkład własny, który możemy wnieść, czyli 200 000 zł. Jest też limit maksymalnej kwoty kredytu i wynosi dla singla 500 000 zł, a dla pary lub małżeństwa 600 000 zł. Oznacza to, że maksymalna cena nieruchomości do zakupu, to odpowiednio 700 000 zł i 800 000 zł. Bezpieczny Kredyt 2% może być także na budowę domu, a wkładem własnym może być działka do maksymalnej wartości 400 000 zł. Dodatkowo możemy skredytować wykończenie mieszkania, ale kwoty muszą łapać się w powyżej wskazane limity.

Niestety sami musimy posiadać pełną zdolność kredytową, bo nikt spoza naszego gospodarstwa domowego nie będzie mógł być współkredytobiorcą lub poręczycielem. Nieoficjalnie dowiedziałem się, że banki powinny liczyć bardziej liberalnie zdolność, więc będzie ona wyższa niż w przypadku standardowego kredytu przy obecnym oprocentowaniu.

Na koniec musicie wiedzieć, że aby nie utracić preferencyjnego oprocentowania musicie zamieszkać w kupowanej lub wybudowanej nieruchomości w ciągu 24 miesięcy. Przez okres dopłat nie można wynajmować tej nieruchomości innej osobie, ani kupić kolejnej nieruchomości mieszkalnej. Można ją dostać jedynie w formie dziedziczenia. Co ważne, w każdej chwili możemy zrezygnować z programu bez żadnych konsekwencji i wynająć lub sprzedać naszą nieruchomość, albo kupić następną, jednakże musimy najpierw odstąpić od programu Bezpieczny Kredyt 2%.

Jak widzicie Bezpieczny Kredyt 2% bywa skomplikowany, dlatego jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to jak zawsze – zapraszam do kontaktu. Dodatkowo, jeżeli chcecie poznać najkorzystniejsze oferty zakupu mieszkania w tym programie, to ja i mój zespół dysponujemy ofertami kilkuset inwestycji deweloperskich w całej Polsce.😊