Ubezpieczenie – umowny obowiązek dokonania świadczenia przez ubezpieczyciela na rzecz ubezpieczonego na wypadek powstania zdarzeń określonych w umowie ubezpieczeniowej, występujących w życiu, zdrowiu lub mieniu ubezpieczonego; wykonanie obowiązku ubezpieczyciel realizuje poprzez wypłatę odszkodowań lub świadczeń z funduszu tworzonego ze składek wnoszonych przez ubezpieczonych. Tyle mówi encyklopedyczna formuła określająca słowo ubezpieczenie. Mimo, iż większość z nas to rozumie to często zadajemy sobie pytanie: 

Po co mi właściwie  ubezpieczenie? 

Zawierając konkretną umowę ubezpieczenia, czy to obowiązkową (OC komunikacyjne), czy dobrowolną (majątkową lub życiową), postanawiamy chronić swój majątek, płynność finansową na wypadek choroby lub zabezpieczamy naszą rodzinę. 

 

Warto pamiętać o tym, że wszelkiego rodzaju, najczęściej przykre wydarzenia naszego codziennego życia, np. wypadek komunikacyjny czy zalanie mieszkania, pociągają za sobą dodatkowe koszty. Przecież po tego typu zdarzeniach należy odtworzyć do pierwotnego stanu uszkodzone mieszkanie czy samochód aby móc nadal z tych dóbr korzystać. Nie wspomnę o Odpowiedzialności Cywilnej w życiu prywatnym, gdzie koszty mogą być bardzo wysokie.

Większość z nas korzysta z obowiązkowych ubezpieczeń auta OC, a także wykupując dobrowolnie AC, wydając na to rocznie od kilkuset do kilku tysięcy złotych rocznie. To tyle jeżeli chodzi o ubezpieczenie maszyny wartej kilkadziesiąt tysięcy złotych. A ile jesteśmy w stanie wydać na ubezpieczenie naszego życia i zdrowia?

Nierzadko ograniczamy się do ubezpieczeń grupowych, które po pierwsze posiadają stosunkowo niskie sumy ubezpieczenia, a po drugie dużo więcej wyłączeń, czyli sytuacji, w których Towarzystwo Ubezpieczeniowe, nie wypłaci odszkodowania, a spora część Polaków nie posiada żadnej polisy.

 

Więc jak dobrać odpowiednie ubezpieczenie na życie? 

Po pierwsze musimy zacząć od ustalenia Sumy Ubezpieczenia na wypadek śmierci. Ta kwota nie zostanie wypłacona nam, a osobie uposażonej, czyli tej którą wskażemy na polisie do wypłaty odszkodowania w przypadku naszej śmierci. Nie musi to być członek naszej rodziny, może to być dowolna osoba, a i tak nie będzie musiała zapłacić żadnych podatków od otrzymanych pieniędzy. Kwota ta nie powinna być mniejsza niż suma naszych wszystkich zadłużeń, a także powinna zabezpieczać płynność finansową naszych bliskich, gdyby nas zabrakło.

Następnym ważnym elementem jest ubezpieczenie od Poważnego Zachorowania. Dzięki temu możemy otrzymać odszkodowanie w przypadku takich chorób jak np. nowotwory, zawał, wylew, udar itd. Bardzo ważne jest aby suma ubezpieczenia pomogła nam w czasie leczenia, a także wypełniła lukę w wynagrodzeniu w czasie gdy nie będziemy w stanie pracować. Szczególnie istotne jest to dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Inne ważne umowy dodatkowe, z których możemy skorzystać to ubezpieczenia m.in. od:
  • Trwałe Inwalidztwo Całkowite
  • Niezdolność do pracy
  • Pobyt w szpitalu
  • Operacja
  • Uszkodzenia ciała
  • Śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku
Niezależnie od tego czym się w życiu zajmujemy nasze życie i zdrowie jest bezcenne, dlatego nie pozwólmy aby było gorzej ubezpieczone niż nasze auto lub mieszkanie.